Hanelerin Altıda Biri Kadınlar Tarafından Yönetiliyor

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2014 yılı sonuçlarına göre, Türkiye’deki hanelerin yaklaşık altıda biri kadınlar tarafından yönetiliyor.

26-02-2016


Türkiye’deki hanelerin yaklaşık altıda biri kadınlar tarafından yönetiliyor. Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2014 yılı sonuçlarına göre; hanehalkı yönetiminden sorumlu olan fertlerin yüzde 82,5’ini erkekler, yüzde 17,5’ini ise kadınlar oluşturdu.

Haneyi yöneten erkek ve kadınların hane profilinde önemli farklılıklar gözlenmekte. Hanehalkı sorumlusu erkek olan hanelerin yüzde 58,1’i çocuklu çiftlerden, yüzde 18,3’ü çocuksuz çiftlerden oluşurken, kadın olan hanelerin yüzde 48’i tek kişilik hanelerden, yüzde 35’i ise tek ebeveynli hanelerden oluştu.

Erkeklerin sorumlu olduğu hanelerin ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,8 iken, kadınların sorumlu olduğu hanelerde bu değer 2,3 oldu.

Kadınların sorumlu olduğu hanelerin gelirinin üçte birini sosyal transfer geliri oluşturdu. Hanehalkı sorumlusu erkek olan hanelerde toplam hane gelirinin yüzde 73,7’si maaş, ücret, yevmiye ve müteşebbis gelirlerinin kapsandığı faaliyet gelirinden oluşurken, hanehalkı sorumlusu kadın olan hanelerde bu oran yüzde 51,6 oldu. 

Faaliyet dışı gelirlerin payına bakıldığında ise, sosyal transferlerin toplam gelir içindeki payı erkeklerin sorumlu olduğu hanelerde yüzde 18,2, kadınların sorumlu olduğu hanelerde yüzde 33,4 iken, diğer gelirlerde bu oranlar sırasıyla yüzde 8,1 ve yüzde 15 olarak gerçekleşti.

İlginizi çekebilecek diğer haberler