"Otizm, Her 68 Çocuktan Birini Etkiliyor"

Medicana Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Şebnem Altınlı, otizmin günümüzde her 68 çocuktan birini etkilediğini ve bu durumu ailelerin kabul etmek istemediğini belirtti.

30-07-2015


Otizm, yaşamın ilk 3 yılı içinde ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişimde problemler, tekrarlayıcı davranış ve kısıtlı ilgi alanları ile kendini gösteren karmaşık gelişimsel bir bozukluktur.

 

Medicana Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Şebnem Altınlı, otizmin günümüzde her 68 çocuktan birini etkilediğini ve bu durumu ailelerin kabul etmek istemediğini belirtti. Dr. Altınlı, otizmin günümüzde yaygın olarak rastlanan ve pek çok ailenin hayatının alt üst eden bir bozukluk olduğunu söyledi.

 

Dr. Altınlı, bu bozukluğun belirtileri ile ilgili olarak şunları söyledi:

- Diğer çocuklarla ilişki kurmakta zorluk, 

- Her şeyin aynı olmasını istemek, 

- Rutin yaşama bağlılık, 

- Değişikliklere aşırı tepki vermek, 

- Uygunsuz ve sebepsiz gülmek ve ağlamak, 

- Aşırı hareketlilik veya aşırı hareketsizlik, 

- Tehlikeye karşı duyarsızlık, 

- Göz temasının çok az ya da hiç olmaması, 

- Sürekli aynı oyunları oynamak, 

- Acıya karşı duyarsızlık, 

- Yalnız kalmayı tercih etmek, ihtiyaçlarını belirtmekte zorlanmak, konuşma yerine hareketlerle ihtiyaçlarını belirtmeye çalışmak,

- Kucağa alınmaktan ya da sevilmekten hoşlanmamak, 

- Seslere karşı aşırı duyarlılık ya da aşırı duyarsızlık göstermek, 

- Objelere gereksiz yere bağlanmak, bir sebep olmadan strese girmek, üzüntü duymak.

 

Otizmin Tek Tedavisi Eğitimdir

Dr. Şebnem Altınlı, "Otizmin bugün için bilinen tek tedavisi eğitimdir. Otizmde, özel eğitimin amacı, çocuğun ihtiyaçlarına yönelik olarak planlanmış programlarla çocuğun gelişimsel olarak mümkün olduğunca akranları düzeyine ulaşmasını sağlamak" olduğunu söyledi.

 

Otizmin tedavisinde eğitimin en bilinir ve tek yöntem olduğunu söyleyen Altınlı, erken tanı konulan olgularda yoğun eğitim alan çocukların gösterdiği semptomlarda olumlu yönde belirgin değişiklikler olduğunu ve yüzde 70'e varan düzelmelerin olabileceğini belirtti. Altınlı, "erken tanı konulmasında özellikle ailenin ve pediatristlerin rolü önemlidir. Bu nedenle ailenin ve hekimlerin farkındalığının arttırılması, rutin çocuk muayenelerinde ilgili hekimin mutlaka çocuğun sosyal ilişkilerini değerlendirmesi ve gerektiği hallerde kesin tanı konulabilecek merkezlere sevkinin sağlaması çok önemlidir" dedi.

 

EHA

Etiketler : "Otizm - - Her - 68 - Çocuktan - Birini - Etkiliyor" -
İlginizi çekebilecek diğer haberler